196/21 Novela vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři; T:23.12.2021

Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, je zavedení pravidla pro stanovení maximálního možného počtu vedoucích učitelů odborného výcviku nebo zástupců ředitele pro odborný výcvik v právnické osobě vykonávající činnost školy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/