196/20 Novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; T:24.11.2020

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, je změnit požadavky na elektronický formát listiny, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku (§ 18 nařízení). Podle stávající úpravy je možné podávat předmětné listiny elektronicky pouze ve formátu PDF. Tento stav je však do budoucna nevhodný, nevyhovující požadavkům evropského práva a snižující přehlednost veřejného rejstříku a zužitkovatelnost uložených informací.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/