195/16 NV stavební a technický řád drah; T: 17.10.2016

Navrhovaná vyhláška upravuje ve vymezeném rozsahu podle zmocnění novelizovaného zákona o dráhách provozně technické požadavky pro zřizování bezpečných přechodů přes koleje na úrovňová nástupiště. Nepřijetím navrhované novely by nebylo právně upraveno zmocnění v novelizovaném zákonu o dráhách a tak by novelizovaný zákon o dráhách byl obtížně proveditelný v praxi.

Související soubory

/jak-na-