195/10 NV o úkonech učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek; T: 27.8.2010

V souvislosti s přijetím novely zákona o veřejných zakázkách č. 179/2010 (dále jen „novela zákona“), která nabývá účinnosti dne 15. září 2010 předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zmocnění uvedeného v § 159 odst. 3 novely zákona k provedení § 149 odst. 8 a 9 novely zákona tuto vyhlášku, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Účinnost vyhlášky je navrhována ke stejnému datu, k 15. 9. 2010.

Vyhláška zohledňuje základní změnu, která se týká podmínek používání elektronických nástrojů. Tou je, že certifikace elektronického nástroje není povinná, zadavatel může v případě potřeby prokázat shodu elektronického nástroje s požadavky zákona o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů i jiným způsobem (například znaleckým posudkem). Certifikát shodu prokazuje vždy a v případě podání námitek ve vztahu k elektronickému nástroji orgán dohledu má za prokázané, že elektronický nástroj je ve shodě s požadavky legislativy. Používání elektronického nástroje není vázáno na předchozí souhlas státního orgánu, certifikát vydává certifikační orgán akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem, nikoliv státní orgán.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/