195/09 Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících; T: 3.11.2009

Navrhovanou právní úpravou se vyčlenění dané problematiky do jednoho zákona, který by pro osobní drážní i silniční dopravu upravoval podmínky zajišťování dopravní obslužnosti a s tím související podmínky pro vynakládání veřejných prostředků jednotně. Tato právní úprava by současně navázala na nařízení č. 1370/2007/ES a představovala by adaptaci právního řádu ČR na toto nařízení ES.

Po úpravách a zrušení některých ustanovení budou i nadále existovat zákon o dráhách a zákon o silniční dopravě, které budou obsahovat obecnou úpravu podmínek podnikání v dopravě. Navrhovaný zákon bude pak zvláštním zákonem upravujícím vztahy vznikající tehdy, je-li veřejná osobní doprava provozována k zajištění dopravní obslužnosti s kompenzací z veřejných prostředků.

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/