195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy;T:7.11.2023

Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy je předkládán v návaznosti na zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k provedení § 33b … Continue reading 195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy;T:7.11.2023