195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy;T:7.11.2023

Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy je předkládán v návaznosti na zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k provedení § 33b odst. 2 zákona o elektronických komunikacích. Cílem vyhlášky je zakotvit pravidla pro fungování systému veřejné výstrahy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7.11. 2023.