195/21 Návrh vyhl. o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení; T:23.12.2021

V návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích předkládá ČTÚ návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení k provedení § 82 odst. 4 a 84 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. Tato problematika již byla věcně odpovídajícím způsobem upravena v opatřeních obecné povahy, nicméně v důsledku transpoziční novely došlo ke změně úpravy, kdy mají být náležitosti rozsah a forma referenční nabídky a rozsah, forma a způsob uveřejnění informací o přístupu a propojení stanoveny vyhláškou.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12.  2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/