195/20 Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022; T:18.11.2020

Akční plán podrobně nastavuje způsob naplňování strategických a specifických cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Koncepce rozvoje venkova. Akční plán rozpracovává územně zacílené tematické intervence do podoby karet aktivit (Příloha 1) a Koncepce rozvoje venkova vstupuje do Akčního plánu vybranými aktivitami, které je z pohledu rozvoje venkova potřeba realizovat v období platnosti příslušného akčního plánu. Součástí Akčního plánu je vymezení územních cílů, tzv. metropolí a aglomerací a seznam národních dotačních titulů ministerstev plánovaných v letech 2021-2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 11. 2020.

/jak-na-