194/14 NV zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů; T: 17.11.2014

Hlavním cílem je nastavení pravidel a minimálních požadavků pro obce, které povedou k vyššímu vytřídění jednotlivých složek komunálního odpadu.

Identifikace dotčených subjektů
a) fyzické osoby nepodnikající (občané),

b) podnikatelské subjekty (provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, výrobci kovů),

c) obce,

d) stát.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/