194/10 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury ČR; T: 23.8.2010

Členy vědecké rady GA ČR podle zákona jmenuje z řad odborníků a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Vědecká rada navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření. Dále vědecká rada mj. vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Rada vyzvala právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi k podání návrhů na členy vědecké rady GA ČR se současnou nominací na funkci předsedy nebo místopředsedy. Výzva byla rozeslána příslušným subjektům a zároveň zveřejněna na www.vyzkum.cz.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/