194/23 Novela vyhl. č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny;T:3.11.2023

Důvodem předložení je uvést do souladu příslušná ustanovení vyhlášky s aktuálně platným zněním energetického zákona a s připravovanými změnami v cenovém rozhodnutí ERÚ. Novela vyhlášky obsahuje převážně úpravy technického charakteru. Na tuto novelu naváže v následujícím roce další novela, která bude obsahovat věcné změny v návaznosti na sněmovní tisk č. 487 v souvislosti se zavedením sdílení elektřiny a komunitní energetiky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3.11. 2023.