193/16 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 11.10.2016

Předložený návrh zákona v podobě přímé novely zákona o podporovaných zdrojích energie navrací nárok na podporu ve formě zeleného bonusu pro výrobce elektřiny z MVE do stavu, který vláda ČR původně zamýšlela a navrhovala ve své vládní předloze.

Z hlediska možné právní úpravy dané problematiky se přímá novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie jeví jako vhodnější legislativně technický způsob řešení daného problému, neboť novela zákona č. 131/2015 Sb., respektive novelizace jeho přechodného ustanovení v bodě 13 čl. XVI, části třinácté, které již nabylo účinnosti, a je konzumováno, není vhodnou formou, a to zejména z důvodu zachování právní jistoty (změna přechodných ustanovení by zpochybnila jak jejich účel, tak samotné právní vztahy, které jsou jimi chráněny, při vzniku každé další nové právní úpravy je proto třeba vztah nové právní úpravy k právní úpravě dřívější řešit také novými přechodnými ustanoveními).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/