193/10 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013; T: 23.8.2010

V souladu s tímto usnesením Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury připravilo aktualizaci Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013 (dále jen HVDI).

Aktualizovaný HVDI pro roky 2011 – 2013 obsahuje textovou část popisující problematiku zdrojového krytí výstavby dopravní infrastruktury, tabulkovou část s úplným detailním rozpisem dopravních staveb a z důvodu větší přehlednosti rovněž přehled nejvýznamnějších dopravních investic v letech 2011 – 2013.

 HVDI zahrnuje silniční a železniční infrastrukturu a infrastrukturu vodních cest a byl upraven v souladu s aktuálním stavem finančních zdrojů a s ohledem na faktický stav přípravy a realizace jednotlivých akcí.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/