193/23 Novela vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce;T:2.11.2023

Návrh reaguje na novelu insolvenčního zákona, která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2023, o restrukturalizaci a insolvenci, v části týkající se oddlužení. Cílem předkládaného návrhu je adaptovat právní úpravu odměňování insolvenčních správců za administraci oddlužení na novou situaci, která nastane okamžikem účinnosti uvedené novely insolvenčního zákona. Záměrem je zejména zohlednit zkrácení standardní doby oddlužení na 3 roky, změnu procesního schématu insolvenčního řízení a vypuštění úpravy výše odměny za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2.11. 2023.