193/21 Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech; T:17.12.2021

Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) je předkládán v návaznosti  na novelu z. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která zavádí s účinností od 1. 1. 2022 nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti energie OZE do roku 2030.EU. Novela zákona mění rozsah provozních podpor, které mohou být stanoveny cenovým rozhodnutím Úřadu a pro které je nutné stanovit příslušnou výši technicko-ekonomických parametrů, doby životnosti, výši diskontní míry a rozsah měrných provozních nákladů. Návrh vyhlášky tak reaguje na novelu zákona.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 12.  2021.