193/20 Novela z č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, T:30.11.2020

Novela autorského zákona a občanského zákoníku implementuje do českého právního řádu novou unijní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským vycházející ze směrnice o pravidlech pro online vysílání a převzatá vysílání a ze směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Konkrétními cíli návrhu jsou:

    • zlepšení dostupnosti autorskoprávně chráněného obsahu, a to i přeshraničně,
    • přizpůsobení právní úpravy výjimek z výlučných autorských práv potřebám vědy a výzkumu, konkrétně pro účely vytěžování textů a dat, pro účely tzv. digitálního vzdělávání (využití autorskoprávně chráněného obsahu v digitální podobě ve vzdělávání) a pro účely digitalizace a uchovávání kulturního dědictví,
    • dosažení dobře fungujícího trhu pro autorskoprávně chráněný obsah a
    • zlepšení postupů poskytování licencí k užití autorskoprávně chráněného obsahu.

    Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/