192/16 Novela zákona související se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní; T: 19.10.2016

Součástí vyhlášky budou nově požadavky na uchovávání evidence, které byly doposud součástí § 16, resp. § 17 zákona.

Novelou dojde ke změně většiny příloh k vyhlášce a současně budou přidány přílohy nové. Seznamy vysoce rizikových biologických agens a toxinů (dále jen „VRAT“) a rizikových biologických agens a toxinů (dále jen „RAT“) uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce budou aktualizovány v souladu se změnami v nomenklatuře biologických agens, na základě nových vědeckých poznatků a v souladu s doporučeními mezinárodních organizací (např. Světová zdravotnická organizace nebo Světová organizace pro zdraví zvířat).

V příloze č. 4 k vyhlášce, jejíž součástí jsou jednotlivé formuláře deklarace za uplynulý kalendářní rok (viz § 16 zákona), dojde k aktualizaci údajů předávaných SÚJB. Údaje budou aktualizovány v souladu se změnami obsahu opatření k posílení důvěry (Confidence Building Measures) mezi smluvními státy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení.

Novými přílohami k vyhlášce se stanou formulář žádosti (viz § 10 odst. 3 zákona), formulář oznámení o vstupu VRAT, resp. RAT na území ČR nebo o jejich opuštění ČR (viz § 14 odst. 5 až 7, resp. § 17 odst. 8 až 10 zákona), formulář ohlášení, že fyzická nebo právnická osoba hodlá poprvé nakládat s RAT (viz § 17 odst. 3 až 6 zákona).

Související soubory

/jak-na-