192/10 MZD Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištěnív roce 2009; T: 23.8.2010

Předkládaný souhrnný materiál byl zpracován společně odbornými pracovišti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.

Ekonomické hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění i dílčí ekonomická hodnocení výročních zpráv zdravotních pojišťoven za rok 2009 zpracovalo Ministerstvo financí, souhrnné i dílčí hodnocení zdravotní a kontrolní části zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/