192/09 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR ; T: 23.10.2009

Při zpracování aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) byly zohledněny také výsledky práce a doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy Nezávislé energetické komise (NEK), připomínky Oponentní rady k závěrečné zprávě NEK a výsledky vyhodnocení naplňování platné SEK z ledna 2008. Předložená aktualizace SEK s výhledem do roku 2030 vychází ze schválené energetické koncepce z roku 2004. Dlouhodobý výhled má do roku 2030 charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize. Větší důraz je nyní kladen na energetickou bezpečnost. Jejími základními prvky jsou přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů s udržením přiměřené dovozní závislosti, rozvoj infrastruktury, zvyšování odolnosti proti poruchám a schopnosti účinně řídit krizové stavy. Součástí energetické bezpečnosti je také významné snížení energetické náročnosti a realizace úspor energie, zejména v sektoru dopravy a budov a bydlení.

Aktualizace SEK popisuje konkrétní nástroje státu, které by měly být použity ve střednědobém horizontu pro realizaci této energetické strategie. Přestože energetika jako sektor je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, kroky státu a použité nástroje jsou v oblasti působnosti řady dalších orgánů státní správy. Úloha procesu vyhodnocování a monitorování vývoje energetiky a plnění strategických cílů je tedy nejen v poskytování informací a zpětné vazby vládě, ale i v určité koordinaci činností jednotlivých orgánů státní správy směřujících k realizaci strategie jako celku. 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/