192/23 Návrh vyhl. o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření;T:25.10.2023

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021, reagující na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019. V souvislosti s průběžnými aktualizacemi vzorů formulářových podání byla nicméně identifikována rovněž potřeba normovat cestou vyhlášky také vzor tiskopisu pro vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25.10. 2023.