192/21 Novela vyhl. č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách maturitní zkoušky; T:3.12.2021

Obsahem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, je pouze navýšení doby konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky o 10 minut (z jazyků) resp. 15 minut (z matematiky).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/