192/20 Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.v důsledku COVID-19; T:10.11.2020

Na základě žádosti předsedy představenstva EGAP, se v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou navrhuje zvýšení základního kapitálu EGAP o 1,5 mld. Kč v roce 2020, a to z důvodu očekávaných dopadů koronavirové pandemie do světové ekonomiky a z důvodu počínající ekonomické krize, která se začíná negativně projevovat ve schopnosti EGAP plnit regulatorní požadavky na kapitálovou vybavenost podle Solvency II.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 11. 2020 do 16h.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/