19/17 NV náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců; T: 2.3.2017

Návrh se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 na základě aktuální potřeby vyvolané změnami, ke kterým by mělo dojít v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě schválení aktuálně projednávané novely tohoto zákona (sněmovní tisk č. 990).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/