19/16 Novela zákona o zaměstnanosti; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 29.1.2016

Cílem návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014, o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (dále jen „směrnice 2014/67/EU“), která byla přijata zejména za účelem předcházení, zamezení a boje proti zneužívání a obcházení příslušných pravidel, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování EU a při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Lhůta pro transpozici směrnice 2014/67/EU je do 18. června 2016.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/