19/15 Nař. vl. průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů; T: 3.3.2015

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je snížení administrativy a byrokratického zatížení u přepravců a obchodníků, kteří přepravují, resp. nechávají přepravovat vinařské produkty výlučně na našem území.

Související soubory

/jak-na-