19/14 Zrušení Koordinační rady ministra dopravy pro globální navigační družicové systémy; T: 27.3.2014

MD předkládá vládě ČR materiál „Návrh na zrušení Koordinační rady ministra dopravy pro globální navigační družicové systémy a podřazení její činnosti Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity“.

Koordinační rada ministra dopravy pro globální navigační družicové systémy (dále jen „KR-GNSS“) byla zřízena na základě usnesení vlády ze dne 23. února 2005, č. 218, za účelem zajištění efektivní a komplexní participace České republiky na programu Galileo.

Program Galileo je společně s programem Copernicus označován za vlajkový program Evropské unie. Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový systém, který by měl být obdobou americkému systému Navstar GPS a ruskému systému GLONASS. Systém Galileo měl být původně provozuschopný od roku 2010, dle nových plánů je spuštění prvních služeb plánováno na konec roku 2014.

Členové KR-GNSS jsou zástupci MD, MPO, MŠMT, MŽP, MZV, MO, MZ, MZe, MS, MF, ÚV, NBÚ, BIS, SÚJB, ČÚZK, ČTÚ a UOOU.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/