191/15 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory; T: 6.10.2015

Hlavním důvodem návrhu nového vymezení zón CHKO je, že stávající právně platné vymezení zón podle zřizovacího předpisu z roku 1991 (vyhláška č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory) již neodpovídá skutečným hodnotám přírody a krajiny CHKO.

Potřeba nového vymezení zón dále vyplynula ze skutečnosti, že vymezení zón podle zřizovacího předpisu z roku 1991 neumožňuje dostatečně přesnou lokalizaci jednotlivých zón pro efektivní výkon státní správy, neboť zóny jsou vymezeny nad Základní mapou v měřítku 1:100 000.

Související soubory

/jak-na-