191/10 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled ; T: 23.8.2010

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2011 a v obou letech střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 33 000 mil. Kč s výhradou, že takto sestavený rozpočet nepokrývá zcela potřeby financování výstavby dopravní infrastruktury.

Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie (zejména v rámci Operačního programu doprava) v celkové výši 23 418 mil. Kč a úvěr EIB včetně nových zdrojů na spolufinancování ve výši 11 085 mil. Kč. Finanční toky z fondů EU a z přijatých úvěrů (EIB), které jsou bilančně do rozpočtu SFDI zahrnovány, zvyšují vládou schválený výdajový rámec na celkových 67 503 mil. Kč.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/