19/10 NV o ochraně přírody a krajiny; T: 4.2.2010

Novelizuje se ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky, ve kterém jsou zakotveny podmínky, za kterých je možno kácet dřeviny bez povolení s tím, že se nesmí jednat o dřeviny, které jsou významným krajinným prvkem anebo nově také součástí schváleného územního systému ekologické stability. Územní systém ekologické stability (ÚSES) je významným institutem obecné územní ochrany přírody a krajiny, jehož nezbytnou součástí jsou také dřeviny jakožto ekologicko stabilizační prvky krajiny.

Druhou konkrétní změnou, kterou předkládaný návrh přináší, je snížení obvodu stromu z 80 cm na 60 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí. I stromy s obvodem kmene menším než 80 cm (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí) plní ekologicko-stabilizační funkce pro vlastní pozemek i pro širší okolí a představují významný biotop pro celou řadu organizmů.

V rámci usnadnění cílené péče o zahrady a zároveň z důvodu snížení administrativní zátěže pro vlastníky pozemků se navrhuje vypustit úplně z režimu povolení kácení ovocných dřevin rostoucích v těchto kulturách.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/