191/23 Novela vyhlášek provádějících zákon o účetnictví;T:1.11.2023

Úprava je vyvolaná potřebou reagovat na novelu zákona o účetnictví v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 488), kterou se zavádí možnost vést účetnictví i v jiné než české měně a mění se definice ročního úhrnu čistého obratu, a současně také na vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny (sněmovní tisk č. 515).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1.11. 2023.