191/20 Strategie BESIP 2021-2030; T:16.11.2020

Strategie BESIP 2021-2030 navazuje s účinností od 1. ledna 2021 na navazuje na Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Nedílnou součástí je Akční plán 2021-2022, který bude nově definován na dvouletá období. Priority obsažené v materiálu jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči roku 2020).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/