19/09 Návrh na změnu Statutu Grantové agentury ČR; T: 23.2.2009

Nový systém zachovává existenci i roli Oborových komisí jako hlavních poradních orgánů předsednictva GA ČR (dochází k několika změnám v pojmenování těchto komisí), jako nový prvek systému však zavádí hodnotící panely, které nahradí stávající podoborové komise. Hodnotící panely, jejichž zavedení vyvolává nutnost změny Statutu GA ČR, vnesou do grantového systému prvek profesionality (členové panelů budou vybíráni podle přísnějších kritérií než členové současných podoborových komisí, na jejich činnost budou kladeny větší nároky a adekvátně tomu bude nastaveno i jejich odměňování), posílí standardizaci kritérií (každý projekt bude vedle externích oponentů posuzován minimálně čtyřmi členy panelu, z nichž tři budou určeni náhodně) a posílí odpovědnost práce zpravodajů a posuzovatelů (panelový systém zavádí průběžnou kontrolu nad prací všech členů panelu).

Zároveň se změnami Statutu, které reflektují výše popsané změny v grantovém systému, jsou novelou Statutu navrhovány formulační změny, které vedou ke zpřesnění podmínek činnosti GA ČR a odstraňují případné pochybnosti. 

 

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha usnesení

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/