190/14 NV o zabezpečení vydávání a řádné distribuce českých technických norem; T: 11.11.2014

Navrhovaná úprava má za cíl zvýšit příjmy státního rozpočtu z prodeje českých technických norem. Tomu odpovídá zvýšení nákladů pro uživatele (odběratele) norem, zejména podnikatelské subjekty.

Navrhované změny spočívají pouze ve zkrácení platnosti přístupového hesla (při zachování ceny) a omezení možnosti tisku u systému ČSN Online, umožňujícího přístup k normám prostřednictvím internetu. Tento systém byl navržen se zřetelem na maximální hospodárnost a po svém zavedení přinesl mnohonásobné snížení nákladů pro odběratele norem. Navrhované změny budou v nejvyšší možné míře šetřit ekonomické zájmy dotčených subjektů při současném splnění rozpočtových úkolů.

Očekává se, že úpravou vyhlášky a i následnou úpravou zákona č. 22/1997 Sb. dojde k předpokládanému navýšení příjmové stránky rozpočtu o cca 50 milionů Kč.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/