190/09 Nařízení vlády o minimální mzdě; T: 19.10.2009

Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem dochází mimo jiné ke změně v pojetí invalidity a v poskytování invalidních důchodů. Nová koncepce invalidity ruší její rozdělení na částečnou a plnou a vymezuje se jeden typ invalidity, který se dále člení do tří stupňů podle poklesu pracovní schopnosti, a to na invaliditu prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/