19/22 Novela vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání;T:11.3.2022

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá z potřeby sjednocení praxe škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajištění předvídatelnosti rozhodování ředitelů základních škol soukromých nebo církevních zřizovatelů při přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 3. 2022.

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/