19/21 Novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností; T:4.3.2021

Návrh reaguje na změny jiných právních předpisů (např. z. č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  zákony souvisejícími s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a z. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) a upřesňuje obsahovou náplň živnosti vázané „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ v návaznosti na požadavky vyplývající z aplikační praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 3. 2021.