19/18 NV o zabezpečení vydávání a řádné distribuce českých technických norem; T: 9.3.2018

Od 1. 1. 2018 přešly uvedené aktivity na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci (dále jen „agentura“), zřízenou zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 265/2017 Sb. Pro dokumenty a činnosti realizované agenturou jsou ceny stanoveny Ceníkem zboží a služeb poskytovaných agenturou, p. o., vydaným ÚNMZ. Ceník vyšel ve Věstníku ÚNMZ č. 12 ze dne 8. 12. 2017 s platností od 1. 1. 2018.

Vzhledem k tomu, že se jedná o potřebu zrušení právního předpisu bez možnosti alternativ a opatření nemá žádné dopady, v souladu s Plánem přípravy vyhlášek na rok 2018 není k návrhu předkládané vyhlášky zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/