189/15 NV o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích; T: 7.10.2015

Vyhláška nově systematicky odpovídá členění dle zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona. Byla tak výrazně upravena systematika celé vyhlášky oproti nahrazované vyhlášce, což výrazně zlepšuje přehlednost vyhlášky a uživatelský komfort.

Na základě zkušeností s aplikací předchozí vyhlášky ve správních řízeních o udělení licence vyvstala potřeba změnit či zrušit některá ustanovení, respektive dokládání podmínek pro udělení licence, která se ukázala jako nadbytečná nebo neúčelná. V souvislosti s novelou energetického zákona bylo třeba rovněž reagovat změnami, které se odráží v navrhované vyhlášce. Totéž pak platí v případě změn právní úpravy v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Vyhláškou jsou také stanoveny vzory tiskopisů vztahujících se k žádostem o udělení, změnu, nebo zrušení licence jakož i uznání oprávnění podnikat. Tyto vzory byly upraveny a zrevidovány v návaznosti na novou primární právní úpravu (např. odstranění místa podnikání z formulářů, změny pojmosloví podle rekodifikace občanského práva, odstranění identifikačního čísla zdroje, odstranění dokladování obchodního majetku, čistého obchodního majetku atd.).

Související soubory