189/11 NV o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče; T: 5.9.2011

Zákonem, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči, došlo ke změně zákona v souvislosti s adaptací právního řádu české republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Též byla provedena úprava zmocnění obsaženého v § 88 odst. 1 písm. b) zákona a upravena ustanovení, která výše uvedená vyhláška provádí. Z uvedeného důvodu bylo nutné na tyto změny reagovat i v příslušném prováděcím předpise.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/