189/10 NZ, kterým se mění obchodní zákoník; T: 6.9.2010

Jedním z cílů návrhu je především reagovat na změnu koncepce sídla v občanském zákoníku. Dalším cílem novely je nastavit jednodušší pravidla pro formální ukončení činnosti podnikatelů, které reálně zapsanou činnost nevykonávají nebo se kterými není možné komunikovat.

Jedním z cílů návrhu je především reagovat na změnu koncepce sídla v občanském zákoníku. Dalším cílem novely je nastavit jednodušší pravidla pro formální ukončení činnosti podnikatelů, které reálně zapsanou činnost nevykonávají nebo se kterými není možné komunikovat.Navrhuje se snížit transakční náklady likvidace tzv. „prázdných společností“. Jedná se o likvidace nařízené soudem, pokud je likvidátor jmenován podle § 71 odst. 7 obchodního zákoníku, tedy pokud likvidátorem nelze jmenovat člena statutárního orgánu nebo společníka společnosti.Odstraňuje se povinnost předkládat společníkům návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávu o naložení s majetkem. Místo toho se navrhuje pouze povinnost tyto zprávy založit do sbírky listin rejstříkového soudu. Likvidátor se nově nebude muset pokoušet tyto dokumenty doručovat přímo společníkům.

Související soubory

/jak-na-