189/23 Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;T:7.11.2023

Návrh zákona obsahuje legislativně technické úpravy a úpravy na základě aplikační praxe. Dále jsou navrhovány změny, jejichž cílem je právně zakotvit nové vnitřní členění ČTÚ.  Návrh zákona rovněž upravuje problematiku rozhodování účastnických sporů v návaznosti na rozšíření působnosti ČTÚ rozhodovat spory také o platbách za služby a zboží, které nejsou službami elektronických komunikací, ale s poskytováním služeb elektronických komunikací souvisí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7.11. 2023.