189/21 Návrh vyhl. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony SÚKL podle z. o návykových látkách; T:10.12.2021

Cílem předloženého návrhu vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách tak je, aby ustanovení vyhlášky vhodně dotvářela režim nastavený novelou zákona o návykových látkách.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/