189/20 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030; T:13.11.2020

Cílem Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 je zlepšit prevenci a péči v oblasti demencí a zvýšit povědomí o demencích.

Materiál navazuje na Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2016-2019 a je vytvořen v souladu se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/