188/15 Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu; T: 6.10.2015

Návrh vyhlášky má finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice, a to zejména v souvislosti s nezbytnou úpravou informačních systémů OTE, a.s. (operátora trhu) a povinně vykupujících. Vzhledem k tomu, že oba subjekty mají již systémy zavedené od roku 2013, kdy vstoupil v platnost zákon č. 165/2012 Sb., nepředpokládají se významné dodatečné finanční nároky na úpravu systému v souvislosti s touto vyhláškou. Dále je zde finanční dopad v řádu stovek korun na nové výrobce elektřiny a výrobce tepla z obnovitelných zdrojů v souvislosti s pořízením certifikátu pro získání zabezpečeného přístupu do systému operátora trhu.

Související soubory

/jak-na-