188/14 Návrh zákona o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě; 14.11.2014

Do meziresortního připomínkového řízení se předkládá návrh zákona o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě).

Cílem tohoto návrhu je zejména implementace unijního práva, konkrétně transpozice směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru v oblasti organizace a postavení tzv. regulačního subjektu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/