188/10 Návrh na přístup k Organizaci pro evropské veřejné právo; T: 17.8.2010

Organizace pro evropské veřejné právo (European Public Law Organization, dále jen EPLO) je mezinárodní mezivládní organizací, která se zabývá rozvojem a šířením znalostí v oblasti veřejného práva, a to především národního, srovnávacího a evropského veřejného práva, lidských práv a práva životního prostředí, a prosazováním evropských hodnot prostřednictvím veřejného práva na celém světě.

Státy se stávají členy na základě ratifikace Zakladatelské smlouvy a následně se mohou rozhodnout, jakým způsobem organizaci podpoří (finanční příspěvek, personální podpora atd.). V případě, že stát nezvolí žádnou formu podpory, zůstává mu pouze poradní hlas v orgánech EPLO.

 Vzhledem k tomu, že je v zájmu České republiky stát se řádným členem EPLO s rozhodovací pravomocí, bylo předběžně rozhodnuto, že by Česká republika mohla přispět Organizaci formou zřízení pobočky EPLO v České republice. Pro ČR by bylo zřízení této pobočky především záležitostí prestiže, pobočka EPLO napomůže ke zviditelnění aktivit ČR v oblasti vývoje evropského veřejného práva a rozšiřování informací o tomto tématu. České instituce rovněž budou mít možnost těžit ze spolupráce s organizací, která se evropskému veřejnému právu intenzivně věnuje již 15 let, využívat jejích služeb a zapojovat se do jejích nejrůznějších aktivit.

Související soubory

/jak-na-