188/23 Novela vyhl. č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů;T:30.10.2023

Předkládaný návrh představuje prováděcí právní předpis, jehož přijetí je nezbytné k provedení změn, které vyplývají ze zákona č. 271/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon o silničním provozu, a to v oblasti začínajících řidičů se zaměřením na psychologický pohovor, dále ve vztahu k možnému udělení řidičského oprávnění skupiny B již v 17 letech a dále v oblasti informovování řidičů o stavu jejich bodového hodnocení, na základě z jejich strany podané žádosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30.10. 2023.