188/21 Návrh vyhl. o výši náhrad za odborné úkony SÚKL podle z. o veřej. zdrav. pojištění; T:3.12.2021

Návrh vyhlášky má za cíl specifikovat jednotlivé odborné úkony související s řízením ve věci regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, výši náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění a způsob stanovení výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením rovněž podle části šesté téhož.

Materiál je ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 12.  2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/