188/20 Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035; T:13.11.2020

Jde o dokument, který poslouží jako opora pro přípravu právních předpisů, dotačních programů, organizačních opatření či výzkumných úkolů, případně také stanoví společné úkoly zainteresovaných resortů a odborných institucí. Byl připraven ba základě Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 zpracované MZE v roce 2019. Základem pro vytvoření aplikačního dokumentu jsou 4 dlouhodobé cíle vyplývající z Koncepce:

A: Zajistit vyrovnané plnohodnotné plnění všech funkcí lesa pro budoucí generace.

B: S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce.

C: Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodářství a navazujících odvětví a jejich význam pro regionální rozvoj.

D: Posilovat význam poradenství, vzdělávání, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 11. 2020.

/jak-na-